TESAŘSTVÍ

V naší firmě čerpáme z původních tesařských pracovních postupů, které jsou čitelné na dochovaných stavbách dřevěného typu.

  • cinkované nároží
  • čepovaný krov
  • ozdobné římsy a sloupy
  • tesané roubení sekerou

FALEŠNÉ ROUBENÍ

Velice úspěšnou napodobeninou skutečného masivního roubení je tzv. "Falešné roubení". Jedná se o ručně opracované silné fošny, které jsou na zděném objektu sesazeny na dřevěný rošt tak, že vyvolávají už z malé vzdálenosti velmi dokonalý dojem skutečné roubenky.

KROVY

Nedílnou součástí každé stavby je střešní konstrukce - krov. Veškerá tato díla tvoříme odborně začepovaná a veškeré konce trámů ozdobně vyřezáváme dle původních starých vzorů. Tak vznikají krovové kontrukce nejen funkční, ale i estetické a oku lahodící.

PŘÍSTŘEŠKY A PERGOLY


DŘEVĚNÉ STROPY


ŠTÍTY CHALUP


Copyright © 2011 Vášprostor.cz | Grafický návrh: DeZiro Graphic | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS